Tanıtım

Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1993 yılında kurulmuş olup, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında lisans eğitimine başlamış olup 2 profesör, 4 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bölümümüz, lisans eğitiminin yanı sıra üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Sakarya Üniversitesi ile ortak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Lisans ve Lisansüstü programların eğitim dili Türkçedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, disiplinlerarası bir bölüm olup malzemelerin üretimlerini, şekillendirilmelerini, karakterizasyonlarını ve kullanımlarındaki davranışlarını kapsar. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği inşaat, otomotiv, enerji, haberleşme, uzay ve havacılık endüstrilerinde, tıp ve dişçilik alanında üstün performanslı malzemelerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, malzemelerin fiziksel özellikleri ile iç yapıları arasındaki ilişkileri incelemekte olup üretim-yapı-özellik üçgeni içerisinde, günümüz ve geleceğin ihtiyacı olan ileri teknolojik malzemelerin üretimini, geliştirilmesini, yapısını ve özelliklerini inceler. Bunun sonucu olarak malzeme kullanan bütün mühendislik dallarında Metalurji ve Malzeme Mühendislerine gereksinim vardır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans programında eğitim süresi 4 yıldır. İsteğe bağlı 1 yıllık ingilizce hazırlık eğitiminden sonra öğretimin birinci yılında öğrencilere mesleki açıdan altyapı oluşturacak fizik, kimya, matematik gibi temel bilimlere ait dersler okutulurken ilerleyen yıllarda demir-çelik ve demir dışı metallerin üretimi, toz metalurjisi, fiziksel metalurji,  ısıl işlemler, alaşımların üretilmesi ve malzemelerin karakterizasyon teknikleri gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir.

Ayrıca temel mühendislik derslerinin haricinde, malzemelerin üretim yöntemleri ve elektriksel, optik ve manyetik özellikleri, nanomalzemeler, kompozit, seramik, enerji, elektronik, biyo ve manyetik malzemeler konusunda özel bir alanda uzmanlaşmak isteyen öğrenciler bu gibi dersleri seçebilirler. Mezun olacak öğrenciler, bir bitirme projesinde görev alıp ve yaz stajı yaparlar.

Bunlara ek olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisi bölümü ve Makine Mühendisliği bölümü arasında çift anadal programı (ÇAP) anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmayla birlikte programdan faydalanmak isteyen öğrenciler açısından entelektüel becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsat olmasının yanı sıra potansiyel iş fırsatları yakalamasını da sağlayabilir. Çift anadal programı, ilgini çeken iki alanda eğitim alma fırsatı sunduğu için büyük bir avantaj olarak görülebilir. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma verilecektir.

Bu bölümden mezun olanlar, “Metalurji ve Malzeme Mühendisi” unvanını alırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri, herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım grubunun üyesi olarak malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri aşağıda belirtilen sanayi dallarında faaliyet gösteren kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi işlerini kurma imkânına da sahiptirler.

Demir-Çelik Sanayi

Demir-Dışı Metal Üretim Sanayi

Cam, Seramik ve Refrakter Sanayi

Demir, Çelik ve diğer Metallerin Döküm Sanayi

Savunma Sanayi

Makine İmalat Sanayi

Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi

Uçak ve Gemi İmalat Sanayi

Kaynak Malzemeleri Üretimi Sanayi

Metal Şekillendirme ve İşleme Sanayi

Yüzey İşlemleri ve Kaplama Sanayi

Elektrik-Elektronik Malzeme Sanayi

Beyaz Eşya Sanayi

Manyetik Malzeme Üretim Sanayi

Biyomedikal Malzeme Sanayi

Nanoteknoloji

Enerji Sektörü

Plastik Teknolojisi

Tüm Sektörlerde Kalite-Kontrol bölümleri

Ar-Ge Şirketleri ve Üniversiteler

Yukarıda sıralanan bu sektörlerde Metalurji ve Malzeme Mühendisleri üretim, planlama, ar-ge, tasarım, kalite, pazarlama ve satın alma bölümlerinde mühendis olarak ve tecrübe arttıkça da yönetim kademelerinde görev almaktadırlar. Ayrıca, yurtiçi ve yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilme şansına sahiptir.