Öğrenci Topluluğu

Malzeme Bilimi Öğrenci Topluluğu

Bülent Ecevit Üniversitesi, Malzeme Bilimi Öğrenci Topluluğu; 01.04.2015 tarihinde, temel olarak üniversitemiz bünyesinde bulunan ve malzeme bilimi ile ilgilenen bütün disiplinlerarası bölümleri aynı paydada toplayarak bu amaç doğrultusunda; malzeme konusuyla ilgili yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek,öğrencilerimizin sektörü yakından tanımaları amacıyla teknik geziler düzenlemek, ulusal ve uluslararası konferanslara katılmak ve sunular yapmak, alanında yetkin bilim insanlarını üniversitemize davet etmek ve sosyal alanlarda etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Malzeme Bilimi Öğrenci Topluluğu Tüzüğü 

http://malzemebilimi.beun.edu.tr ,  https://www.facebook.com/beumalzeme

Topluluğun Kuruluş Amaçları;

  • Malzeme bilimi alanında yazılı, görsel veya sayısal tanıtım faaliyetleri yapmak.
  • Malzeme bilimi alanında toplantılar, seminerler, konferanslar ve teknik geziler düzenlemek
  • Malzeme bilimi alanında yazılı, sözel, görsel veya sayısal ortamlarda Bülent Ecevit Üniversitesi’nin onayı ile yayın yapmak.
  • Malzeme bilimi alanında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve kurumlar ile işbirliği yapmak.
  • Bülent Ecevit Üniversitesi’nde malzeme bilimi alanında girişimciliği destekleyen ve girişimci ruhun gelişmesinde sağlayan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için üniversitenin akademik ve idari birimleri nezdinde girişimlerde bulunmak.
  • Malzeme bilimi alanında projeler hazırlamak ve bu projeler için destek aramak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

Yönetim Kurulu

Başkan: Çağla Aytaç Dursun

E-posta: aytac.drsn@gmail.com

Başkan Yardımcısı: Selim Can Kabahor

E-posta: selimcn25@hotmail.com

Genel Sekreter: Kübra Köse

E-posta: kubrakse94@gmail.com

Gerçekleştirilen Etkinlikler

Etkinliklerimizin tümüne ve topluluğumuz hakkında daha detaylı bir bilgi için web sitemizi ve facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.