MÜDEK

MÜDEK Nedir ?

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK hakkında detaylı bilgi almak için MÜDEK resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Akreditasyon nedir?

Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o ürün veya hizmet için yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerini yapan kuruluşların (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları) resmi bir otorite tarafından uluslararası kriterlere göre denetlenerek teknik ve idari yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Kısa bir tanım yapmak gerekirse;

Bir ürün ya da hizmetin belli bir kalite standardını sağladığının belgelenmesine akreditasyon denir.

MÜDEK Akreditasyonu nedir?

Müdek tarafından belirlenen ölçütlerin akreditasyon için başvuran mühendislik programlarınca karşılanması neticesinde MÜDEK tarafından verilen bir Uluslararası Eğitim denkliği/eşdeğerliği belgesidir.

MÜDEK Akreditasyonunun Amaçları ?

Mühendislik programlarının MÜDEK tarafından akreditasyonu gönüllü bir süreç olup, MÜDEK ancak kendisine başvuran programları akredite eder. MÜDEK akreditasyonu, Türkiye’de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:

(a) Başvuran mühendislik programları arasında değerlendirme ölçütlerini sağlayanları belirlemek.

(b) Bu programları ilan ederek değerlendirme ölçütleri sağlayan programlar konusunda toplumu, öğrenci adaylarını, öğrenci danışmanlarını, öğrenci velilerini, eğitim kurumlarını, mesleki kurumları, olası işverenleri ve devlet kurumlarını bilgilendirmek.

(c) Mühendislik alanındaki mevcut eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendiricilik yapmak.

MÜDEK Akreditasyon ölçütleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Ölçüt 1.  Öğrenciler

Ölçüt 2.   Program Eğitim Amaçları

Ölçüt 3.   Program Çıktıları

Ölçüt 4.   Sürekli İyileştirme

Ölçüt 5.   Eğitim Planı

Ölçüt 6.   Öğretim Kadrosu

Ölçüt 7.   Altyapı

Ölçüt 8.   Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar

Ölçüt 9.   Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri

Ölçüt 10. Programa Özgü Ölçütler

MÜDEK SÜRECİ İÇERİSİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Bu süreç içerisinde ve sonrasında bölüm olarak hem iç paydaşlarımız hem de dış paydaşlarımız ile karşılıklı fikir alışverişi içerisinde olacağız. Bölümümüzün eğitim imkanlarını ve eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için paydaşlarımızdan alacağımız öneriler/tavsiyeler bizim için çok önemlidir. Bu noktada süreç içerisinde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için anket çalışmaları ve karşılıklı görüşmeler gibi çeşitli veri toplama teknikleri yapılacaktır. Anketlerin büyük kısmı internet üzerinden online geriye kalan kısım ise sınıflarda yazılı olarak uygulanacaktır. İstatistiksel anket sonuçları ve yapılan/yapılacak olan iyileştirmeler bölüm panosunda ayrıca sizlerle paylaşılacaktır. Anketlerin amaçlarına ulaşması için katılımın çok olmasının yanında verilen cevaplarında samimi olması hayati öneme sahiptir.

Yapılacak olan Anket Çeşitleri;

  •  İşveren/Yönetici Anketleri
  •  Mezun Öğrenci Anketleri
  •  Öğrenci Ders Değerlendirme Anketleri
  •  Öğrenci Memnuniyet Anketleri
  •  Öğrenci Staj Anketleri
  •  Yeni Öğrenci Anketi

Bu çalışmalardan toplanan veriler ışığında sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek olup pek çok alt yapı çalışması yapılacaktır.


Pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.