Danışmanlık ve İzleme

Öğrenci danışmanlığı;

BEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  Madde 21’ e göre,

“Kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili bölüm başkanınca öğretim üyeleri öncelikli olmak üzere öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenimi süresince eğitim ve öğretimine ilişkin hususlarda öğrenciyi izler, yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.”

Danışmanlık süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  • Öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi’ nden interaktif olarak gerçekleştirerek danışman onayına sunarlar.
  • Öğrencilerin ders başarı durumları her eğitim-öğretim yılı sonunda Bölüm Yönetimi ve danışmanları tarafından izlenmektedir. Bütün derslerini almış ve başarmış olan öğrencilerden, o yıla ait akademik ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlara Onur Belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrencilere ise Yüksek Onur Belgesi törenle teslim edilir.
  • Her yıl dönem başında Bölüm Başkanı ve Yardımcıları ile öğrenci danışmanlarının katılımlarıyla 1., 2., 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetleri ve sosyal konulardaki görüş, öneri ve sorunlarını dile getirdikleri toplantılar düzenlenir. Danışmanlık hizmetinin etkinliğini artırmak için düzenli olarak her yıl Danışman Anketi uygulanmaktadır.
  • Öğrencilerin eğitimleri boyunca kariyer planlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak açısından Bölümümüzde üniversitemizin Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından seminerler verilmekte, ayrıca öğrencilerin staj ve iş başvuruları öncesinde CV’ lerini nasıl düzenleyecekleri öğretilmektedir.


Pdf dosyasını indirmek için tıklayınız.