Hakkında

Bölümümüz 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında lisans eğitimine başlamış olup 2 profesör, 4 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi ile günden güne büyümeye devam etmektedir. Bölümümüzün internet sitesi başta Bülent Ecevit Üniversitesi ve bölüm bazında yapılan çalışmalar olmak üzere, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki yenilik ve etkinlikleri sizlerle daha aktif bir şekilde paylaşmayı amaçlamaktadır.


Metalürji ve malzeme mühendisliği günümüzde kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Son yıllarda metalürji ve malzeme mühendisliğindeki gelişmeler, genel olarak metalürjik proseslerin optimizasyonu, nümerik simülasyon ve modelleme üzerine yoğunlaşırken, çevresel metalürji uygulamalarında da, çevre kirliliğine yol açmayacak nitelikte atılabilir atık üretmek, de-metalize edilmiş (metal iyonlarından arındırılmış) çözeltiyi kullanılabilir su halinde sisteme geri döndürme şeklinde atık su de-metalizasyonu, ikincil kaynakların yeniden değerlendirilmesine yönelik reaktör ve proseslerin tasarımı (ve geliştirilmesi) gibi konular önde gelmektedir.


Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda mühendisliğin diğer bütün dallarında olduğu gibi, fizik, kimya ve matematikle yakından ilişkili dersler vardır. Öğretimin birinci yılında temel bilimlere ilişkin dersler okutulurken ilerleyen yıllarda demir-çelik ve demir dışı metallerin üretimi, toz metalurjisi, tahribatsız malzeme muayeneleri, ısıl işlemler, alaşımlar gibi alana özgü konular, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Ayrıca yaz stajı da zorunludur. Metalurji ve malzeme mühendisliği programında eğitim görmek isteyenlerin özellikle analitik düşünme ve tasarım yeteneklerine sahip olması, kimya, fizik, matematik ve yerbilimlerine ilgili ve bu alanlarda iyi yetişmiş olmaları gerekir.


Bunlara ek olarak, Metalurji ve Malzeme Mühendisi bölümü ve Makine Mühendisliği bölümü arasında çift anadal programı (ÇAP) anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmayla birlikte programdan faydalanmak isteyen öğrenciler açısından entelektüel becerilerini geliştirmek için iyi bir fırsat olmasının yanı sıra potansiyel iş fırsatları yakalamasını da sağlayabilir. Çift anadal programı, ilgini çeken iki alanda eğitim alma fırsatı sunduğu için büyük bir avantaj olarak görülebilir. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma verilecektir.


Bu programı bitirenler "Metalurji ve Malzeme Mühendisi veya Malzeme Bilimi ve Mühendisi" unvanını alırlar. Metalurji ve malzeme mühendisleri (veya malzeme bilimi ve mühendisleri), herhangi bir malzemenin üretimi için gerekli planları yapar ve uygulanmasını denetlerler. Ayrıca, mühendislik tasarım gurubunun üyesi olarak, malzeme seçme, önerme ve kullanımının denetimi gibi görevlerinin yanı sıra özel amaçlara yönelik malzemeler tasarlarlar.